PhD Scholars

PhD Scholars (Ongoing)

 

Mr. Ankit Vijayvargiya (2018) Ms. Vishu Gupta (2016)      Mr. Rahul Singal (2016)

 Ms. Akanksha Shukla (2015)  Mr. Sujil A (2014)   Mr. Chandra Prakash (2014)

Ms. Venu Sangwan (2014)       Ms. Shalini Pal (2014)      Mr. Om Ji Shukla (2014)

 

PhD Graduates

Dr. Shashank Vyas (2014 – 2018)  Dr. Kalkhambkar Vaiju Nago Dr. Dheraj Sangwan